Kolekcija: KOMPRESORI

Kompresori su neophodni u različitim industrijama i aplikacijama, od industrije hrane i pića do proizvodnje i pakovanja. Kompresori se takođe mogu koristiti u privatnoj upotrebi, kao što su kućne radionice ili garaže. Kada je u pitanju odabir između uljnih i bezuljnih kompresora, važno je imati na umu da su bezuljni kompresori obično skuplji, ali nude visok nivo čistoće vazduha koji je neophodan u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. S druge strane, uljni kompresori su popularniji zbog svog širokog spektra primena i dostupnosti.