Kolekcija: POLJUPRIVREDNE MAŠINE

Generalno freze za baštu mogu biti benzisnke, dizel alektrične i akumulatorske poljoprivredne mašine. Motokultivatori za baštu mogu imati i dodatne funkcije kao što je košenje, oranje ili grtanje snega. Benzinski motokultivatori najviše se upotrebavljaju za kultiviranju zemljišta u voćarstvu, povrtarstvu i održavanju bašti. Kultiviranje zemljišta uz upotrebu baštenske freze je agrotehnička mera koja bazično predstavlja provetravanje zemljišta što omogućava aktivaciju aerobnih organizama koji omogućavaju mineralizaciju površina pod kulturama. Izostanak kultivacije kao agrotehničke mere može dovesti do stvaranja anaerobnih uslova.